Sensetik terapi i Holbæk og København


På en måde er sensetikterapi noget meget enkelt, og samtidig er det noget, som kan være svært at beskrive. Der er en kvalitativ forskel på at tale og tænke om kroppen, – og at mærke den.

Sensetikterapi hed tidligere bioeksenstiel psykoterapi. Jeg tilbyder sensetik terapi i Holbæk og København.


Bio

Bio henviser til mennesket som krop og levende – et biologisk væsen. Du udtrykker dig gennem en levende krop med følelser, sanser, energi og bevægelser. Det er gennem din krop, at du kan mærke, hvordan du har det. Om du er træt, ked af det eller glad. Du kan mærke dig selv og dine følelser, samtidig med at det er synligt for andre, hvordan du har det.

Du kender sikkert følelsen af at mærke uro eller ubehag i nogle situationer, en boblen eller sommerfugle i maven.


Kropsterapi

Du kan også mærke, om du spænder i kroppen, har energi eller træthed eller følelser som glæde, sorg, vrede, smerte og kærlighed. Alle sanser er tilgængelige. Ligeledes kan du mærke, om du er åben i forhold til kroppen, eller om du har lukket af for at mærke den.

Det er med din krop, at du er til stede i virkeligheden. Herigennem kan du mærke, når noget føles rigtigt for dig, – ”det er sådan, jeg har det”, eller når det ikke føles rigtigt.

I terapien er målet at nå frem til, at du får en god kontakt med dig selv og din krop – som det mærkes af dig.


Eksistentiel

Det eksistentielle understreger mennesket som bevidst vælgende og handlende i sin tilværelse. Det er op til dig som menneske, hvordan du lever dit liv. Hvordan du opfatter og forholder dig den til hver en tid givne situation. Og hvordan du opfatter og forholder dig til dig selv. Du kan tage ansvar for dig selv.


Gøren og væren

Et væsentligt tema i bioeksistentiel psykoterapi er at skelne mellem gøren og væren. Der er fokus på valget, – hvad vi kan vælge, og hvad vi ikke kan vælge. Vi kan ikke vælge, hvem og hvad vi er, men derimod hvad vi gør. Grundlæggende vælger vi ikke vores følelsesliv. De basale emotionelle reaktioner er bundet til deres situationer. Vi bliver bange, når vi bliver truede; glade, når vi føler os elskede; vrede når vi bliver krænkede. De har fysiologisk deres udspring i det autonome nervesystem, som ikke er underlagt viljen.


Følelser

Vi kan vælge det, der har med de emotionelle reaktioners udtryk og handlinger at gøre. Om de anerkendes, udtrykkes eller rummes som de er og respekteres i handling, eller om de søges bekæmpet, fortrængt skjult eller set bort fra. Vi kan ikke frit vælge, hvad vi vil se, høre eller mærke, når vi faktisk ser efter, lytter og mærker efter. Vi kan vælge, om vi ser, lytter og mærker eller vi lader opmærksomheden forblive i de tanker, forestillinger eller opfattelser af virkeligheden, vi på forhånd møder sitatiationen med og handler ud fra.

Sensetik terapi – førhen bioeksistentiel psykoterapi – tager udgangspunkt i kroppen. Vi mennesker er biologiske væsner, og det er netop centralt for sensetik terapi. Fortidens traumer og ophobede negative erfaringer kan spænde ben for livet her og nu. Det kan være svært at slippe uhensigtsmæssige mønstre, hvis man kun søger at bearbejde dem ved at tale om og analysere problemet.


Der er en afgørende forskel på, hvad vi er, og hvad vi gør. Vi kan ikke ændre, hvem vi er eller vores grundlæggende følelser. Hvad vi kan ændre er derimod, hvordan disse følelser kommer til udtryk. Hvis man i årenes løb har udviklet negative handlings- og tankemønstre, kan det stamme fra og forstærke en negativ forestilling om, hvem vi egentlig er som personer. Derfor handler sensetik i høj grad om at genopdage os selv og blive i stand til for alvor at mærke os selv. Det er grundlaget for, om et terapiforløb fører til varige ændringer i vores liv.

Sådan fungerer sensetik terapi

Inden for sensetik terapi hjælper terapeuten sin klient til at styrke evnen til at mærke kroppen. Det handler om at kunne være til stede i sin krop og få genetableret den gode, nærværende kontakt til kroppen. Derfor er kropsterapi en vigtig del af sensetik. Her får man hjælp til at mærke sig selv, og på den måde bliver det nemmere for klienten at sætte grænser og skelne mellem, hvad der føles rigtigt, og hvad der ikke gør.


Sensetik kommer af ordene ’sanse’ og ’etik’, og det skyldes, at terapien kombinerer disse to begreber. Etikken kommer ind ved at terapien understreger, at det er op til én selv at finde fremt til , hvordan man vil leve sit liv. Man skal selv tage ansvar for sine handlinger, og sensetik fokuserer på, at man har et valg. Terapiformen hjælper klienter med at få kontakt til sig selv og sin krop, så man bliver i stand til at mærke sig selv og ud fra dette vælge sine handlinger.